تاریخچه

شرکت مديريت بهره برداري و نگهداري صنعت نيروگاهي مبتكران : با ثبت شرکت در تاريخ ۳۱/۲۰/۸۸ فعاليت خود را با بهره گيري از مشاوره و مشارکت با تجربه ترين منابع انساني خبره صنعت برق کشور و با هدف ارتقاء کيفيت فعاليت ها ، فعالیت های خود را در بخش بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها ، مشاوره و نظارت بر تعمیرات اساسی آغاز نموده است. به پیوست برخی از فعالیت های انجام شده حضورتان تقدیم میگردد.
شرکت مبتکران تامین نیروی البرز : با ثبت در تاریخ 25/03/1394 فعالیت خود را در بخش تامین قطعات یدکی واحدهای نیروگاهی آغاز نموده است