توانمندی های شرکت

1. تامین قطعات یدکی در بخش :

• مکانیک
• الکتریک
• ابزار دقیق
• ابزار مخصوص
• تجهیزات جانبی
برای انواع نیروگاه ها، صنایع نفت و گاز ، پتروشیمی و سایر صنایع…

2. خدمات مهندسی :

• نظارت و مشاوره بر تعمیرات اساسی و تعمیرات نیمه اساسی
• اجرای تعمیرات اساسی توربین های گازی و بخار
• مهندسی معکوس قطعات یدکی استراتژیک
• مشاوره در بخش قطعات یدکی و ابزار مخصوص
• بازسازی کارت های الکترونیکی